Inovace, jako prostředek k trvalé udržitelnosti

Více než 200 patentů a užitných registrovaných vzorů  podtrhuje důležitost role, jakou pro MEISTERWERKE  hrají inovace: Inovace, které posilují celkovou firemní konkurenceschopnost na trhu, avšak, v neposlední řadě, kladou důraz nejen na vývoj a design, ale i na ekologii a trvalou udržitelnost a  zachování zdrojů surovin. To jsou důležité cíle dneška.

Jeden z produktů z dílen MEISTERWERKE, který tyto požadavky spojuje dokonale, je dřevěná high-tech krytina Lindura, představená již v roce 2014.

Lindura_Kampagne_1920x1080_GB-1920x1079-1440x809

Lindura: dřevěná krytina budoucnosti

Základním stavebním kamenem Lindury je inovativní "wood powder" - směs jemných dřevěných vláken, minerálních komponent a dalších přírodních aditiv, vyvinutá švédským partnerem MEISTERWERKE - společností Välinge.

V průběhu výrobního procesu dochází, za působení tlaku a tepla, k fůzi tohoto jemného prášku, dřevěné užitné vrstvy, dřevovláknité nosné desky HDF a protitahu. Výsledným produktem je atraktivní dřevěná podlahovina která, ve srovnání s běžnými vícevrstvými krytinami, oplývá mimořádnou tvarovou stabilitou. průrazuvdorností a nízkým tepelným odporem. Navíc, s ohledem na šetrné zacházení s přírodními zdroji, má tato krytina obrovský potenciál. Jak říká Guido Schulte: "Lindura nám ukazuje, že šetrné využívání surovin neznamená zřeknutí se požadavků na vzhled, haptiku, ani produktové vlastnosti dřeva. Naopak: použitím inovací ve struktuře produktu i výrobním procesu, se nám daří zkombinovat krásu přírodního povrchu s vylepšenými technickými vlastnostmi , které činí z této dřevěné krytiny, krytinu pro vyšší, každodenní zátěž.  O tom svědčí i několi ocenění, mimo jiné i vítězné ocenění Gold Innovation Award na výstabě HolzLand & MDH Expo v Hannoveru (2014) i prestižní Schweighoferova cena v kategorii inovací (2015).

"Na Linduře je jasně vidět, že zodpovědné použití surovin neznamená vzdát se požadavku na vzhled, haptiku, ani vlastnosti dřeva. Naopak: použitím inovací výrobního postupu a struktury produktu je dosaženo kombinace krásy přírodního povrchu a vylepšených technických vlastností, činících dřevěnou krytinu vhodnější pro vyšší zátěž."

Guido Schulte, jednatel

Trvalá udržitelnost se přitom nevztahuje jen na konečný produkt, ale i na celý výrobní proces. K výrobě směsi wood powder, kterou v MEISTERWERKE vyrábíme již od roku 2015, je většina potřebných dřevěných vláken získávána recyklací dřevěného prachu z výroby obvodových lišt. Tim MEISTERWERKE splňují doporučení  Charter for Wood 2.0, iniciativy Německého ministerstva potravinářství a zemědělství která, mimo jiné, požaduje, aby sektor lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu zlepšil efektivitu výroby v oblasti množství použitých surovin i energie a optimalizoval recyklaci drahocenných zdrojů, např. použitím zbytků z výrobních procesů, starého dřeva, či z dalších oblastí využití.

Produktion_Wood_Powder_1167x780mm_0422_web-4414x2943-1440x960

Infografika výroby dřevěného prášku pro dřevěné podlahy Lindura

Navrhování trvale udržitelných produktů a procesů

K dosažení uhlíkové neutrality je třeba důsledně optimalizovat použití surovin. To není případ jen Lindury, ale např. i dřevěných obkladových panelů MeisterPanel. craft, uvedených na trh počátkem roku 2021. Dřevěné užitné vrstvy, které není, vzhledem k odchylkám v požadavcích na strukturu a rozměry, možné použít pro výrobu podlahových krytin. Tyto suroviny však dobře poslouží jinému účelu: k výrobě dřevěných obkladů. Tak, v jednom kroku, MEISTERWERKE vyrobí nový produkt i optimalizují použití drahocenných surovin - jeden z cílů, které mají MEISTERWERKE vždy na paměti. Dalším příkladem je vlastními silami vyvinutý zámkový spoj pro laminátové krytiny: naříznutím nosných desek je geometrie profilu předdefinována již před samotným řezáním. Tím je dosaženo o cca. 4% nižšího objemu odpadu, čímž je logicky navýšena výtěžnost z HDF desek o 4%.

4301_craft_EP500_Ambiente_01-1920x1279-1440x959

Jednoduše zodpovědně a šetrně využíváme dřevěné suroviny, daleko nad rámec našeho businessu - výrobu podlahových krytin, obkladových panelů a lišt. Díky patentu našeho bývalého zaměstnance produkci posouváme směrem k biodegradabilním, dřevěným obalům, které nahradí momentálně používané plastové fólie.

MEISTERcycle - uzavřený-recyklační kruh

Optimalizace použití surovin v rámci celého řetězu hraje pro MEISTERWERKE zásadní roli - a to i mimo hranice výrobního závodu. Zatímco plastový odpad vzniklý v průběhu výroby designových krytin je, již dnes, tříděn podle typu a následně vracen k dodavatelům k recyklaci, nakládání s odřezky a odpadem z pokládky - stejně tak jako likvidace krytin po ukončení jejich životního cyklu, není často transparentní. Proto se MEISTERWERKE rozhodly k dalšímu kroku, zajišťujícímu trvalou udržitelnost v rámci celého systému: s revizí krytin "MeisterDesign. rigid", která proběhla na počátku roku 2022, došlo k vytvoření nového recyklačního systému, umožňujícího zařazení odpadu zpět do produkčního cyklu. MEISTERWERKE navrhlo celý recyklační řetězec od sběrných boxů u participujících specializovaných prodejců, až po zpětný transport k individuálním dodavatelům.

 

"Plánování a vývoj produktů hraje pro efektivní správu surovin rozhodující roli. K dosažení maximální účinnosti recyklačního procesu, je ho třeba mít na zřeteli již od naprostého počátku. To nás, vzhledem k stále vyšší komplexnosti  a rozšířeným funkcím výrobků, staví před nové výzvy."

"Požadavky na produkty ohleduplné k životnímu prostředí a trvalou udržitelnost budou v budoucnu jen vzrůstat. Proto je třeba konzistentně pokračovat v holistickém přístupu, jaký jsme nyní implementovali do produktu MeisterDesign. rigid, a v rámci celého produktového portfolia."

Volker Kettler, vedoucí produktového managmenetu MeisterWerke

NHB_Portrait_Kettler-1440x1440